ผู้เช่าทรัพย์สินหลัก

โครงการ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯและ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ MRB

ผู้เช่าทรัพย์สินหลัก

บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้ง

เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

+66(0) 2 742 9141

โทรสาร

+66(0) 2 742 8314

โครงการยู เขาใหญ่

ผู้เช่าทรัพย์สินหลัก

บริษัท แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ที่ตั้ง

เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

+66(0) 2 742 9141

โทรสาร

+66(0) 2 742 8314

ผู้บริหารทรัพย์สิน

โครงการ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯและ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ MRB

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ผู้บริหารโรงแรม

Hilton Worldwide Manage Limited 

ที่ตั้ง

Maple Court, Central Park, Reeds Crescent, Watford, England, WD24 4QQ, United Kingdom

โทรศัพท์

-

โทรสาร

-

เลขทะเบียนบริษัท

-

ทุนจดทะเบียน

-
เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ MRB

ผู้บริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

อพาร์ทเมนท์ บริษัท คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง

10/91 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66(0) 2 168 7667

โทรสาร

+66(0) 2 168 7669

เลขทะเบียนบริษัท

0105544048923

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

32,000,000 บาท

โครงการยู เขาใหญ่

ผู้บริหารโรงแรม

Absolute Hotel Services Company Limited

ที่ตั้ง

571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ยูนิตที่ 903 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66(0) 2 255 9247

โทรสาร

-

เลขทะเบียนบริษัท

0105551062341

ทุนจดทะเบียน

25,000,000 บาท